باز کردن منو اصلی

آوای نو نخستین نشریه الکترونیکی - چاپی داخل افغانستان بود که در سال‌های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ میلادی در شهر هرات افغانستان، به سردبیری ستار سعیدی منتشر می‌شد.

آوای نو
نوع خصوصی
صاحب امتیاز میرویس صادق
سردبیر ارشد ستار سعیدی
زبان فارسی دری

سایت اینترنتی این نشریه، در اواسط سال ۲۰۰۲ میلادی به نام نگین آسیا، شامل اخبار، تحلیل و عکس‌هایی از افغانستان، ابتدا در شهر مشهد ایران ایجاد شد و کار چاپ و انتشار نشریه، در شهر هرات شروع شد.

در آرشیو سایت اینترنتی آوای نو، ایجاد کنندگان این نشریه، به این ترتیب معرفی شده‌اند:[۱]

سردبیر: ستار سعیدی

حمایت کنندگان: میرویس صادق و نصیراحمد علوی

مشاور فرهنگی: عبدالغفور آرزو

همچنین خط مشی نشراتی آوای نو، اینگونه معرفی شده است: «آوای نو، صدای حرکت تکاملی سرزمین باستانی افغانستان به سمت جامعه مدنی است. عدالت اجتماعی دموکراسی و پلورالیزم سیاسی سه شاخصه‌ای است که با معرفت پویای دینی جامعه را به سمت کمال جهت می‌دهد.»[۲]

منابعویرایش