آکروپولیس (سرده)

آکروپولیس (نام علمی: Acropolis) نام سردهای از پروانهها از تیرهٔ فرعی پروانگان قهوه‌ای (Satyrinae) از خانوادهٔ پروانه‌های فرچه‌پااست. این سرده تنها شامل یک گونه با نام علمی Acropolis thalia می‌شود که در بخش‌های نیمه‌گرمسیری چین پراکنده است.

آکروپولیس
رده‌بندی علمی
فرمانرو: جانوران
شاخه: بندپایان
رده: حشرات
راسته: پولک‌بالان
تیره: پروانه‌های فرچه‌پا
سرده: آکروپولیس
همینگ، ۱۹۳۴
گونه: A. thalia
نام دوبخشی
Acropolis thalia
(لیچ، ۱۸۹۱)

منابعویرایش