آیت‌الله (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

آیت‌الله در دو مورد به کار می رود: