سازمان جهانی اسلامی برای آموزش و پرورش، علوم و فرهنگ  (آیسسکو) (ICESCO) سازمانی تخصصی است که تحت حمایت سازمان همکاری اسلامی (OIC) فعالیت می کند و در زمینه های آموزش ، علوم ، فرهنگ و ارتباطات در کشورهای اسلامی و به منظور حمایت و تقویت روابط بین کشورهای عضو

آیسسکو)

به فعالیت مشغول است. دفتر مرکزی این سازمان در رباط واقع شده و مدیرکل آن دکتر سالم بن محمد المالک است.

تاریخچهویرایش

قطعنامه صادر شده در سومین کنفرانس اجلاس اسلامی، که در تاریخ 25-28 ژانویه 1981 در مکه مکرمه برگزار شد ، تأیید نهایی برای تأسیس یک نهاد بین المللی اسلامی جدید به نام " سازمان جهانی اسلامی برای آموزش و پرورش، علوم و فرهنگ" " بود تا در کنار دیگر سازمان‌های بین‌المللی اسلامی و در چارچوب سازمان همکاری اسلامی (OIC) فعالیت کند.

در روز چهارشنبه 30 ژانویه سال 2020 و در چهلمین جلسه شورای اجرایی آیسسکو، که در ابوظبیِ امارات متحده عربی، در روزهای 29-30 ژانویه 2020 برگزار شد؛ اصلاحیه‌ای درخصوص نام سازمان صورت گرفت و اسم آن به " سازمان جهانی اسلامی برای آموزش و پرورش، علوم و فرهنگ" (ICESCO) تغییر کرد. دکتر سالم بن محمد المالک، مدیرکل آیسسکو، اظهار داشت که اصلاح نام سازمان با هدف شفاف سازی ماهیت مأموریت های سازمان؛ یعنی گشودن چشم اندازهایی برای حضور در سطح بین المللی، به جای معطوف بودن و اولویت دادن به دعوت و تبلیغ است. وی همچنین خاطرنشان کرد: نام جدید دقیقاً بیانگر ماهیت رسالت تمدنی آیسسکو در زمینه های آموزش ، علم ، فرهنگ و ارتباطات و بازتاب دهنده اهداف آن است.

اهدافویرایش

الف) تقویت، ارتقاء و تحکیم همکاری بین کشورهای عضو در زمینه های آموزش، علوم، فرهنگ و ارتباطات و نیز، توسعه و ارتقاء این زمینه ها در چارچوب نگاه تمدنی جهان اسلام و در پرتو ارزش های انسانی و اسلامی؛

ب) تحکیم تفاهم بین مردم در داخل هر کشور و بین آنها با دیگر کشورها و مشارکت برای نیل به صلح و امنیت جهانی از طرق مختلف، به ویژه از طریق آموزش ، علم ، فرهنگ و ارتباطات.

ج) ارایة تصویر صحیح از اسلام و فرهنگ اسلامی، تقویت گفتگو بین تمدن ها، فرهنگ ها و مذاهب، و تلاش برای گسترش ارزش های عدالت و صلح همراه اصول آزادی و حقوق بشر و مطابق با چشم انداز تمدن اسلامی.

د) تشویق به تعاملات فرهنگی و حمایت از تنوع فرهنگی در کشورهای عضو، در عین حفظ هویت فرهنگی و حمایت از استقلال اندیشه.

ه) تحکیم همکاری‌ها و هم‌افزایی بین مؤسسات تخصصی سازمان همکاری های اسلامی در زمینه‌های آموزش ، علوم، فرهنگ و ارتباطات و در بین کشورهای عضو آیسسکو و تقویت همکاری و مشارکت با مؤسسات دولتی و غیر دولتی مشابه که دارای علایق مشترک هستند، در داخل و خارج کشورهای عضو.

ج) توجه بیشتر به فرهنگ اسلامی و برجسته سازی مشخصه‌های آن و آگاه سازی نسبت به نقاط درخشان آن در مطالعات روشنفکرانه، تحقیقات علمی و برنامه های درسی آموزشی

ز) تلاش برای برقراری همکاری و هم‌افزایی بین سیستمهای آموزشی کشورهای عضو.

ح) حمایت از تلاش نهادهای آموزشی ، علمی و فرهنگی برای مسلمانان در کشورهای غیر عضو

منشور آیسسکو تصریح می کند که هر کشور عضو سازمان همکاری های اسلامی (OIC) پس از امضای رسمی منشور و تکمیل تشریفات قانونی و اطلاع کتبی به اداره کل آیسسکو، به عضویت این سازمان در می آید.

پنجاه و چهار کشور از پنجاه و هفت کشور عضو سازمان همکاری اسلامی (OIC)، عضو آیسسکو هستند. کشورهای عضو به ترتیب حروف الفبای عربی در ادامی می‌آید.


نام اختصاری ICESCO از حروف ابتدایی این کلمات تشکیل شده است:

IslamiC World Educational, Scientific and Cultural Organization.

مؤسسات اقتصادی جهانی