ابراهیم‌خان ترکمان

ابراهیم‌خان ترکمان از سرداران بزرگ قزلباش طایفه ترکمان در دوره شاه محمد خدابنده بود. وی در خلال نبرد مشعل در سال ۱۵۸۳ میلادی به عنوان سفیر ایران در استانبول (امپراتوری عثمانی) بود.

منابعویرایش

  • نصرالله فلسفی (۱۳۹۱)، «جلد اول»، زندگانی شاه عباس اوّل، به کوشش فرید مرادی.، تهران: انتشارات نگاه، ص. ۹۴، شابک ۹۷۸۹۶۴۳۵۱۷۲۶۷