ابزورد

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

ابزرود یا آبسورد ممکن است به موارد زیر اشاره داشته باشد:

فلسفه ویرایش

  • ابزوردگی، استفاده عمومی و فنی - مرتبط با استدلال بسیار ضعیف، مضحک یا مزخرف
  • آبسوردیسم، فلسفه‌ای مبتنی بر این باور که جهان غیرمنطقی و بی‌معنی است.
  • ابزورد/آبسورد، اصطلاحی است که در منطق برای توصیف یک تناقض استفاده می‌شود

سرگرمی ویرایش

تئاتر ابزورد، شکل هنری با استفاده از فلسفه ابزوردیسم