ابلیس (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

کاربردهای نام ابلیس: