باز کردن منو اصلی

عبدالنبی بن سعد جزائری فقیه و متکلم شیعه اهل ناصریه عراق بود. برخی از آثار او عبارتند از:

  1. حاوی الاقوال فی معرفة الرجال
  2. الاقتصاد فی شرح الارشاد
  3. شرح تهذیب الاصول
  4. الامامة

منابعویرایش