ابوالفتح ناصر دیلمی

ابوالفتح ناصر بن حسن بن محمد دیلمی عالم، دولتمرد و امام زیدی بود. او پس از ناکامی در دیلم، به یمن سفر کرد و توانست سراسر یمن را تحت کنترل خود درآورد ولی پس از آن شکست خورد و نهایتاً به قتل رسید.

زندگی‌نامهویرایش

در خصوص ابتدای زندگی وی اطلاع زیادی موجود نیست. گفته شده در ۴۳۰ق/۱۰۳۹م دعوت خود را در دیلم اعلان کرد. در ۴۳۷ قمری به لبون یمن رفت و مردم را به قیام دعوت کرد تا قوانین کتاب و سنت و شرع را به پا دارد. با کشتار و خرابی فراوان، صعده را تسخیر کرد. مدتی بر یمن حکومت کرد تا با ظهور صلیحیون قدرتش افول کرد و از شهری به شهر دیگر فراری بود و کل یمن را از دست داد و خود او به همراه یارانش در نبردی در شهر عنس به قتل رسید.

تآلیفاتویرایش

از وی آثاری باقی‌مانده که مهمترین آنها تفسیری بر قرآن به نام تفسیر ابوالفتح دیلمی است که در کتابخانه‌های صنعا و برلین نگهداری می‌شود.

منابعویرایش