ابوعلی حسن مراکشی

ستاره‌شناس مراکشی

ابوعلی حسن مراکشی (متوفا به سال ۶۶۰ ه-ق) عرض و طول ۴۱ شهر را که میان قاهره و مراکش قرار داشت، با دقّت خاصّی محاسبه کرد که در کتاب جامع المبادی و الغایات او مندرج است.[۱]

پانویسویرایش

  1. کتاب اطلاعات عمومی پیام صفحه ۲۲۰ پاراگراف سوم
  • ویکی پدای عربی