ابیراس ( les Abiras)، منطقهٔ مسکونی سابقی بود که در کرانهٔ شمالی رود اوبانگی قرار داشت. این منطقهٔ مسکونی در سرچشمهٔ رود مذکور، در محل تلاقی دو رود مبومو و رود وله واقع شده‌بود.

منابعویرایش