اتاق ناهارخوری

اتاقی برای مصرف خوراکی و غذا

اتاق نهارخوری یا به فارسی افغانستان اتاق نان‌خوری فضای محصوری است که به خوردن غذا اختصاص دارد. در دوران مدرن، به دلیل آسان‌تر نمودن پذیرایی، نزدیکی میان اتاق نهارخوری و آشپزخانه (از نظر معماری) رایج است. در حالی که در گذشته چنین نبود و برای مثال، در قرون وسطی، آشپزخانه و اتاق نهارخوری در دو طبقه گوناگون بنا ساخته می‌شد.

یک اتاق نهارخوری سنتی در آلمان

به طور سنتی اتاق نهارخوری با میز بزرگ نهارخوری و صندلی‌های پشتی‌دار بدون دسته نهارخوری مبله می‌شود.

منابعویرایش

همچنین نگاه کنیدویرایش