اتاق ناهارخوری

اتاقی برای مصرف خوراکی و غذا

اتاق نهارخوری (Dining room) یا به فارسی افغانستان اتاق نان‌خوری فضای محصوری است که به خوردن غذا اختصاص دارد. در دوران مدرن، به دلیل آسان‌تر نمودن پذیرایی، نزدیکی میان اتاق نهارخوری و آشپزخانه (از نظر معماری) رایج است. در حالی که در گذشته چنین نبود و برای مثال، در قرون وسطی، آشپزخانه و اتاق نهارخوری در دو طبقه گوناگون بنا ساخته می‌شد.

یک اتاق نهارخوری سنتی در آلمان

به‌طور سنتی اتاق نهارخوری با میز بزرگ نهارخوری و صندلی‌های پشتی‌دار بدون دسته نهارخوری مبله می‌شود.

منابع

ویرایش

جستارهای وابسته

ویرایش