مدیریت متمرکز شبکه‌های قدرت یا کارخانه‌ها، در یک فضا که توانایی کنترل تمام اجزای کلیدی کارخانه یا شبکه را داراست (اتاق کنترل) دیسپاچینگ (Dispatching) نام دارد.[۱][۲]

عکس نمونه اتاق کنترل

جستارهای وابسته

ویرایش

پانویس

ویرایش
  1. For one example, see: "3.2.10.1 Current System Problems," Trunked Radio System: Request For Proposals, (Oklahoma City, Oklahoma: Oklahoma City Municipal Facilities Authority, Public Safety Capital Projects Office, 2000) pp. 89-90.
  2. See: "Section I: General," The California Highway Patrol Communications Technology Research Project on 800 MHz, 80-C477, (Sacramento, California: Department of General Services, Communications Technology Division, 1982,) pp. I-5.