اتحادیه گمرکی قراردادی میان دو یا چند کشور برای تسهیل تجارت با برقرار کردن تعرفه گمرکی واحد و برداشتن مرزهای گمرکی میان خود و حذف مقررات محدودکنندهٔ تجارت در داخل اتحادیه گمرکی[۱]

نقشه اتحادیه گمرکی

اتحادیه‌های گمرکی ویرایش

از معروفترین اتحادیه‌های گمرکی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

منابع ویرایش