روزنامه اتحاد

(تغییرمسیر از اتحاد (روزنامه تبریز))

اتحاد نشریه دوهفتگی انجمن اتحاد تبریز در دوره مشروطه اول که مشروطه‌خواه و میانه‌رو بود و محمدعلی خان تربیت آن را در سال ۱۳۲۶ قمری در تبریز منتشر می‌کرد.[۱]

منابعویرایش

  1. شمیم، علی‌اصغر. ایران در دوره سلطنت قاجار. ته‍ران: علمی، ۱۳۷۱، ص ۴۹۲