آته‌لومش

(تغییرمسیر از اته لومش)

در یک متن هوریانی که در بایگانی سلطنتی هیتیان در بغازکوی، از وی با عنوان «اَتَه لومَش[۱] شاهنشاه ایلام» و «شاه توکریش» یادشده‌است.[۲] با توجه به متن یاد شده زمان حکومت او باید پیش از زمان فرمانروایی منیشتوسو شاه اکد (۲۳۰۶ تا ۲۲۹۲پ. م) بوده باشد.[۳] بنابراین در آن زمان رهبری اتحادیه ایلام به‌طور موقت از اوان به توکریش (که مکان دقیق آن ناشناخته است) منتقل شده بوده‌است.

یادداشت‌هاویرایش

  1. Autalummash
  2. D'yakonov, 1956, Persian tr. p.۴۵۵
  3. Cameron, 1936, Persian tr. p.180

منابعویرایش

  • Cameron, George, "History of Early Iran", Chicago, 1936 (repr. , Chicago, 1969; tr. E. -J. Levin, L’histoire de l’Iran antique, Paris, 1937; tr. H. Anusheh, Tehran, 1993)
  • D’yakonov, I. M. , "Istoriya Midii ot drevenĭshikh vremen do kontsa IV beka de e.E" (The history of Media from ancient times to the end of the 4th century BCE), Moscow and Leningrad, 1956; tr. Karim Kešāvarz as Tāriḵ-e Mād, Tehran, 1966.