اثبات الهداة

اثبات الهداة بالنصوص و المعجزات اثر شیخ حر عاملی کتابی دربارهٔ زندگی و اثبات امامت امامان شیعه از طریق روایات و معجزات آنان است. تألیف کتاب در سال ۱۰۹۶ هجری به اتمام رسیده‌است.[۱]

پانویسویرایش

منابعویرایش

  • تهرانی، آقابزرگ (۱۴۰۳). الذریعه الی تصانیف الشیعه. یکم. بیروت: دارالاضواء.