باز کردن منو اصلی
سطوح انرژی در حضور میدان مغناطیسی به چند سطح شکافته می‌شوند.
شکافتگی لایهٔ 5s اتم روبیدیم ۸۷.

اثر زیمان در فیزیک به شکافتگی خطوط طیفی اتم‌ها در حضور میدان مغناطیسی گفته می‌شود. این پدیده کاربردهای مهمی در تشدید مغناطیسی هسته‌ای (NMR) و تصویرسازی تشدید مغناطیسی (MRI) دارد. اثر زیمان به خاطر فیزیکدان هلندی پیتر زیمان نامگذاری شده است.

در بیشتر اتم‌ها آرایش‌های الکترونی بسیاری هستند که انرژی یکسانی دارند. ولی در حضور یک میدان مغناطیسی این واگنی به هم می‌خورد، زیرا الکترون‌هایی که اعداد کوانتومی متفاوت دارند، از میدان مغناطیسی به شکل‌های متفاوتی اثر می‌پذیرند. از این رو، با این که در آغاز اتم‌های بسیاری انرژی یکسان داشتند، حالا انرژی‌های گوناگونی داریم و این باعث می‌شود خطوط طیفی تازه‌ای داشته باشیم که البته بسیار به هم نزدیک هستند. اثر زیمان ،یعنی قرار نگرفتن اتم های هیدروژن یا هیدروژن گونه( تک الکترونی) در میدان مغناطیسی یکنواخت، که گاهی اثر بی هنجار زیمان نیز نامیده می‌شود و در آن اسپین الکترون نیز به حساب آورده می شود.[۱]


منابعویرایش

  1. مکانیک کوانتومی پیشرفته.ساکورایی. مترجم:دکتر مسعود علیمحمدی. نشر:نیاز دانش
  • Zeeman, P (۱۱ فوریه ۱۸۹۷«The Effect of Magnetisation on the Nature of Light Emitted by a Substance»، Nature، ۵۵، ص. ۳۴۷