نمونه‌ای ثبت‌شده توسط ماهواره از اثر فوجیوارا

اثر فوجیوارا (انگلیسی: Fujiwhara effect) پدیده‌ای است که وقتی دو چرخند نزدیک به هم، در مدار یکدیگر پیچ می‌خورند، در نزدیکی مرکز کم‌فشار و در فاصله میان آنها رخ می‌دهد. این اثر به‌خاطر هواشناس ژاپنی، ساکوهی فوجیوارا که اولین‌بار این اثر را توضیح داد، نام‌گذاری شده‌است. برهم‌کنش باینری حلقه‌های کوچک‌تر می‌تواند چرخندی بزرگ‌تر بسازد یا باعث ادغام دو چرخند شوند.

منابعویرایش