اثر قالب‌بندی (به انگلیسی: framing effect) نوعی سوگیری شناختی است که در آن، افراد بر اساس گزینه‌هایی تصمیم می‌گیرند که به شکلی معنایی مثبت و منفی هستند، مثلاً به صورت زیان یا سود مطرح می‌شوند. انسان‌ها در مواقعی که یک قالب مثبت ارائه می‌شود، از ریسک گریزانند، اما وقتی یک قالب منفی ارائه می‌شود، به دنبال ریسک می‌روند. سود و زیان به عنوان توصیفی از نتیجه (مثلاً مرگ یا نجات جان یک نفر، درمان یا عدم درمان بیماری و غیره) بیان می‌شود.

منابعویرایش