احمد کرداری

احمد کرداری نخست وزیر حکومت خودمختار آذربایجان بود، که بین سال‌های ۱۹۴۵ تا ۱۹۴۶ خدمت می‌کرد.[۱] رهبری حکومت به عهده جعفر پیشه وری بود.

منابعویرایش

  1. "Vanished States: the Mahabad Republic and the Azerbaijan People's Government, 1945-1946". Archived from the original on 2018-06-12. Retrieved 2018-06-11.