اختاپوس (ابهام‌زدایی)

صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌مدیا

اختاپوس نام دیگر هشت‌پاست، و نیز ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: