اداره عمران شوروی

اداره عمران شوروی (SCA) به عنوان دولت اشغالگر شمال کره از اکتبر ۳، ۱۹۴۵ تا راه‌اندازی کمیته موقتی خلق کره شمالی در سال ۱۹۴۶ بر کره شمالی حکومت می‌کرد. این ساختار اداری که اتحاد جماهیر شوروی بااستفاده از آن به دنبال تبدیل کره شمالی به یک کشور کمونیستی بود. (Terenti Shtykov) طرفدار اصلی راه‌اندازی یک ساختار متمرکز برای هماهنگی کمیته خلق کره بود.

اداره عمران شوروی
اشغال نظامی

۱۹۴۵–۱۹۴۶

Flag

نقشه کره شمالی
پایتخت پیونگ یانگ
دولت اشغال نظامی
ژنرال
 - ۱۹۴۵–۱۹۴۶ Andrei Alekseevich Romanenko
 - ۱۹۴۶ Andrei Romanenko
تاریخچه
 - ایجاد جمهوری دموکراتیک خلق کره ۳ اکتبر ۱۹۴۵
 - تشکیل کمیته موقت خلق برای کره شمالی فوریه ۱۹۴۶

راه‌اندازی رسمی حکومتی کمونیستی توسط (ایوان چیستیاکوو) توصیه شد و توسط ژنرال (آندره‌ها رومانکو) در سال ۱۹۴۵ و نیکلای لبدوف در سال ۱۹۴۶ انجام شد.

منابعویرایش