ادبیات پرولتریایی

ادبیات پرولتریایی (انگلیسی: Proletarian literature) یا ادبیات پرولتری و همین‌طور ادبیات کارگری، عنوان گونه ادبی و نوعی روایت داستان است که بر پایه و اساس موضوعاتی همچون طبقه کارگر توسط نویسندگانی که در همین زمینه‌ها به فعالیت می‌پردازند، ساخته و پرداخته شده‌است. داستان‌ها و رمان‌های پرولتریایی عمدتاً بر محور داستان‌هایی در رابطه با طبقه کارگر و زندگی طبقه کارگر می‌چرخد.[۱] از مهمترین عناوین برجسته در همین زمینه می‌توان به کتاب دوران مشقت اثر چارلز دیکنز و کتاب خوشه‌های خشم از جان استاین‌بک اشاره داشت

خوشه‌های خشم اثر جان استاین‌بک از مشهورترین رمان‌های ارائه‌شده در قالب ادبیات پرولتریایی یا طبقهٔ کارگری است

منابع ویرایش

  1. J. A. Cuddon, A Dictionary of Literary Terms and Literary Criticism. (London: Penguin Books, 1999, p. 703.