اراذل و اوباش

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

اراذل و اوباش ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

همچنین ببینید