ارب (آلاباما)


ارب شهری است در ایالت آلاباما در کشور آمریکا.

محل آلاباما در آمریکا
محل شهر در آلاباما.

مکانویرایش

ارب در موقعیت ‎ ۳۴°۱۹’ ۴۰’’ N ۸۶°۲۹’ ۵۵’’ V (‏۳۴،۳۲۷۸۶۳; ‑۸۶،۴۹۸۶۱۳‏)‎ قرار دارد. با توجه به اطلاعات اداره آمار آمریکا مساحت آن در حدود ۳۳،۳km² است.

مردم‌شناسیویرایش

با توجه به آمار سال ۲۰۰۰ جمعیت آن ۷۱۷۴ نفر، ۳۰۱۲ خانواده در آن ساکن هستند. تعداد ۳۲۲۳ واحد خانه در هر مساحت تقریبی (۹۷،۴akm²) قرار دارد. ۲۳،۹% درصد از خانواده‌های فرزند زیر ۱۸ سال داشتند که از این تعداد ۵۴،۳% درصد زوج بوده و ۱۱،۳% درصد زنان بدون شوهر و ۳۱،۱% درصد نیز غیر خانواده بودند. متوسط درآمد یک خانواده در حدود US$۴۵۷۶۱ است و زنان درآمد متوسط US$۳۲۴۲۵ و مردان درآمد متوسط US$۲۴۲۶۵ بدست می‌آورند.

منابعویرایش

Wikipedia contributors، "Arab، Alabama" Wikipedia، The Free Encyclopedia، http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Arab,_Alabama&oldid=318929016 (accessed October ۱۹، ۲۰۰۹).