ارتباط غیرکلامی

ارتباط غیرلفظی به معنی فرستادن و دریافت کردن پیام و برقراری ارتباط به وسیله پیام‌های غیرلفظی یا به صورت بدنی است.

Understanding in Xian 0546.jpg

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش