ارتش منظم (انگلیسی: Regular army) ارتش رسمی یک کشور است که در مقابل نیروهای نامنظم مانند شبه‌نظامیان داوطلب (نظیر ستاد جنگ‌های نامنظم در دوران جنگ ایران و عراق)، ارتش‌های خصوصی، مزدوران و غیره قرار دارد. ارتش منظم معمولاً به صورت یکی از حالت‌های زیر است:

منابع ویرایش