اردشیر ساسانی

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

سه تن از پادشاهان ساسانی اردشیر نامیده شدندی: