اردوان (پسر اردوان سوم)

اَردوان شاهزاده‌ای اشکانی و پسر اردوان سوم بود. او پس از مرگ پدرش برای رسیدن به شاهی وارد نبردهای خانگی با برادرش وردان شد. در این نبردها وردان پیروز شد و اردوان سرانجام کشته شد.

منبعویرایش

خدادادیان، اردشیر، اشکانیان، منصور ۱۳۸۰