حمله روسیه به ایران (۱۷۹۶)

در شهریور ۱۱۷۵ (سپتامبر ۱۷۹۶ میلادی)، سپاه روس به فرماندهی ژنرال کنت والرین زبوف، به نیروهای ژنرال گودوویچ که قبلاً به دربند اعزام گردیده بود، پیوست و قلعه‌های دربند، باکو و تالش را تصرف نموده بر تمام سواحل غربی دریای خزر از مصب رود کر و ارس مسلط شد. سپس ژنرال زبوف از جلگه شیروان و از کنار ساحل، وارد دشت مغان شد و از رود ارس گذشت. دسته دیگری از سپاهیان روس، لنکران را اشغال کردند لذا آذربایجان و رشت مورد تهدید قرار گرفتند. آقا محمد خان قاجار برای سرکوب آنان عازم قفقاز شد اما هنوز به آنجا نرسیده بود که در ۱۹ آبان ۱۱۷۵ (نهم نوامبر ۱۷۹۶) میلادی، کاترین دوم تزار روسیه درگذشت و پس از او پل اول بر تخت حکومت نشست و با تغییر سیاست‌ها توسط او، ارتش روسیه خاک اشغال شده ایران و حتی گرجستان را ترک گفتند.سپس آقا محمد خان با حمله به تفلیس و فتح آن شهر،تا گرجستان را ضمیمه ایران کرد و شورشیان طرفدار روس را قتل عام کرد.

اردوکشی ارتش روسیه به قفقاز (۱۷۹۶)
بخشی از جنگ‌های آغا محمدخان در قفقاز و پس‌گیری این منطقه
تاریخ۱۷۹۶
مکانایران
نتیجه تخلیه شدن قفقاز از قوای روس
طرفین درگیر
 امپراتوری روسیه Flag of Agha Mohammad Khan.svg قاجاریان
فرماندهان و رهبران
روسیه کاترین دوم روسیه
روسیه والرین زبوف
Flag of Agha Mohammad Khan.svg آغامحمدخان قاجار
قوا
۱۳٬۰۰۰ تفنگ‌چیان و نیروهای پادشاهی قاجار
تلفات
۲٬۱۵۰ نامعلوم

منابعویرایش

  • Gen. V.A. Potto. The Caucasian Wars of Russia from the 16th century onward. Volumes 1-5. SPb, 1885-86, reprinted in 2006. ISBN 5-9524-2107-5.