ارمنگارد، کنتس من

ارمنگارد، دختر الیاس یکم، کنت من و ماتیلدا، کنتس من و بانوی شاتو د لور بود. وی همچنین همسر نخست فولک آنژو ــ که بعدها پادشاه اورشلیم شد ــ بود. پس از مرگ وی، فولک از آنژو عازم شرق و اراضی مقدس شد و بعدها با ملیساند ازدواج کرد.

ارمنگارد، کنتس من
همسر(ان)فولک اورشلیم
اصالت خانوادگیLa Flèche-de Baugency
پدرالیاس یکم، کنت من
مادرماتیلدا
زادهح.  ۱۰۹۶
لافلش
درگذشته۱۵ ژانویه یا ۱۲ اکتبر ۱۱۲۶

منابعویرایش