ارمنگارد، کنتس من

ارمنگارد، دختر الیاس یکم، کنت من و ماتیلدا، کنتس من و بانوی شاتو د لور بود. وی همچنین همسر نخست فولک آنژو ــ که بعدها پادشاه اورشلیم شد ــ بود. پس از مرگ وی، فولک از آنژو عازم شرق و اراضی مقدس شد و بعدها با ملیساند ازدواج کرد.

ارمنگارد، کنتس من
زادهح.  ۱۰۹۶
لافلش
درگذشت۱۵ ژانویه یا ۱۲ اکتبر ۱۱۲۶
خانواده اشرافیLa Flèche-de Baugency
همسر(ها)فولک اورشلیم
پدرالیاس یکم، کنت من
مادرماتیلدا

منابع ویرایش