اروکو (به آشوری: A-ru-uk-ku) فرزند کوروش یکم، شاه پارسوماش بود. پس از پیروزی قاطع آشوری‌ها بر ایلام در سال ۶۴۳/۲ پیش از میلاد، کوروش یکم برای اظهار اطاعت خود نسبت به آشور بانیپال، بزرگ‌ترین پسر خود، اروکو را به عنوان گروگان به نینوا فرستاد. به احتمال زیاد، وی در همان آشور درگذشته است.

منابعویرایش

  • Dandamayev, Muhammad A (1986). "ARUKKU". Encyclopædia Iranica. Retrieved 11 December 2013.