ارژنگ دیو در داستان هفت خان رستم در شاهنامه، یکی از دیوان مازندران و از سرداران دیو سپید است. رستم در خان ششم از هفت خوان رستم به اردوگاه او حمله کرد و او را کشت.

ارژنگ دیو
نگاره ارژنگ در شاهنامه تهماسبی
اطلاعات کلی
نامارژنگ
منصبسالار مازندران
شـاه مازندران
لقبارژنگ سالار
سایر اطلاعات
دورانکیکاووس
جدال بارستم
نتیجهقتل ارژنگ‌دیو

ارژنگ در شاهنامه ویرایش

رستم در سفر مازندران یا همان هفت‌خوان رستم، در خان پنجم رخش را در دشت پر گیاه رها کرده و خود بخواب رفت، در میانه خواب دشت‌بان اسب او را دیده و آمد تا رستم را تنبیه کند. امّا رستم گوش‌های او را کف دستش گذاشت و روانه کرد. در آن سامان مرزبان اولاد بود که دشت‌بان پیش او آمده شکایت از رستم نمود و اولاد با سوارانش پیش رستم آمد تا او را دستگیر نماید ولی خود گرفتار و بلد راه رستم گشت. در خوان ششم اولاد رستم را به اردوگاه ارژنگ‌دیو رهنمون ساخته‌است:

یکی مغفری خسروی بر سرشخوی آلوده ببر بیان در برش
به ارژنگ سالار بنهاد رویچو آمد بر لشکر نام‌جوی
یکی نعره زد در میان گروهتو گفتی بدرّید دریا و کوه
برون آمد از خیمه ارژنگ‌دیوچو آمد به گوش اندرش آن غریو
چو رستم بدیدش بر انگیخت اسپبیامد بر وی چو آذرگشسپ[۱]

پانویس ویرایش

  1. شاهنامه. جلد دوم. کیکاووس، ص ۸۴

منابع ویرایش

  • حسین، الهی قمشه‌ای (۱۳۸۶). شاهنامه فردوسی. ترجمهٔ ناهید فرشادمهر. تهران: نشر محمد. شابک ۹۶۴-۵۵۶۶-۳۵-۵.

پیوند به بیرون ویرایش