اریدو پیزیر

اریدو پیزیر (به انگلیسی: Erridupizir) فرمانروای اهل گوتی سومر بود که در سال‌های حدود ۲۱۴۱ پیش از میلاد تا ۲۱۳۸ پیش از میلاد حکومت می‌کرد. فرمانروایی او از کتیبه‌های سلطنتی یافت‌شده در نیپور تأیید می‌شود که خودش را «شاه گوتی، شاه چهارگوشهٔ جهان» می‌نامد.[۱][۲][۳]معنای این نام به نوشته پژوهشگر ایرانی ، مجتبی شهمیری : رهبر مردم آریاییست . اری = آریایی و دوپیزیر از ریشه سومری است که دبیر هم از آن آمده = رهبر و هدایت کننده

منابع

  1. The Sargonic and Gutian Periods (2334-2113), Douglas R. Frayne, University Of Toronto Press, 1993, ISBN 0-8020-0593-4
  2. Mesopotamian Chronicles By Jean-Jacques Glassner Published 2004 ISBN 1-58983-090-3
  3. Reallexikon der Assyriologie by Erich Ebling, Bruno Meissner, 1993, Walter de Gruyter, ISBN 3-11-003705-X