ازدواج در قانا

ازدواج در قانا اثر جوتو در قرن چهاردهم

در مسیحیت، تبدیل آب به شراب در ازدواج در قانا اولین معجزه عیسی در انجیل یوحنا است.[۱][۲] در گزارش انجیلی عیسی و مادرش به یک مراسم عروسی دعوت شده بودند، و وقتی شراب تمام شد، عیسی با تبدیل آب به شراب معجزه کرد. موقعیت دقیق قانا بین دانشوران انجیلی و باستانشناسان محل بحث است؛ گمان می‌رود محل آن دهکده‌های گوناگونی در الجلیل باشد.

مایکل هومن معتقد است بسیاری از دانشورات انجیلی شراب را به غلط ترجمه کرده‌اند در حالی که ترجمه درست آبجو است.[۳]

منابعویرایش

  1. H. Van der Loos, 1965 The Miracles of Jesus, E.J. Brill Press, Netherlands page 599
  2. Dmitri Royster 1999 The miracles of Christ ISBN 0-88141-193-0 page 71
  3. Homan, Michael M.. “Did the Ancient Israelites Drink Beer?. ” Biblical Archaeology Review, Sep/Oct 2010