ازدواج همجنس‌گرایان در آلاسکا

ازدواج همجنس‌گرایان در آلاسکا از ۱۲ اکتبر ۲۰۱۴ و با حکم دادگاه فدرال بطور قانونی به‌رسمیت شناخته می‌شود. در آن تاریخ دادگاه ممنوعیت ازدواج همجنس‌گرایان در ایالت آلاسکا را برخلاف متمم چهاردهم قانون اساسی ایالات متحده آمریکا دانسته و ازدواج همجنس‌گرایان را قانونی اعلام کرد. در ۱۵ اکتبر ۲۰۱۴ مقامات ایالت یک توقف دو روزه را از طریق دادگاه استیناف حوزه نهم ایالات متحده آمریکا به‌دست آوردند که دادگاه اساسی آمریکا در ۱۷ اکتبر از گسترش آن امتناع ورزید.

شناسایی حقوقی
روابط همجنس‌گرایانه
ازدواج همجنس‌گرایان

در بعضی مناطق انجام می‌شود

به رسمیت شناخته می‌شود، انجام نمی‌شود

منابعویرایش