ازنفس‌افتاده (ابهام‌زدایی)

صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌مدیا

ازنفس‌افتاده فیلمی از ژان لوک گدار است؛ همچنین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: