باز کردن منو اصلی

به مولکول‌های ازون تشکیل‌دهندهٔ تروپوسفر زمین، ازون تروپوسفری می‌گویند. این مولکول‌ها بر خلاف مولکول‌های ازون تشکیل‌دهندهٔ لایهٔ ازون که پالاینده هستند، آلاینده هستند و موجب آسیب‌هایی می‌شوند.

منابعویرایش