استادان شیطان عنوان چندین گروه ابرتبه‌کارانه در سری کتاب‌های کامیک انتشارات مارول کامیکس می‌باشد. این تیم اولین بار در انتقام‌جویان شماره ۶ام (ژوئیه ۱۹۶۴) به وسیله استن لی، جک کربی و چیک استون ساخته شد.

استادان شیطان
اطلاعات انتشارات
ناشرمارول کامیکس
نخستین حضورانتقام‌جویان #۶ (ژوئیه ۱۹۶۴)
پدیدآورنده(ها)استن لی
جک کربی
اطلاعات داستانی
عضو(ها)Baron Heinrich Zemo
Black Knight
Melter
مرد رادیواکتیوی
افسونگر
جلاد
مرد شگفت‌انگیز

منابع ویرایش