استافیلوکوک روستری

استافیلوکوک روستری
آرایه‌شناسی
فرمانرو: باکتریها
شاخه: فیرمیکوت‌ها
رده: باسیل‌ها
راسته: باسیلالس
تیره: استافیلوکوکاسیه
سرده: استافیلوکوک
Species: استافیلوکوک روستری
نام علمی
Staphylococcus rostri
Riesen and Perreten 2009

استافیلوکوک روستری، کوکسی گرم مثبت و کواگولاز منفی در جنس (سرده) استافیلوکوک است. این باکتری، اولین بار از بینی خوک‌های سالم جدا شد.[۱] استافیلوکوک روستری می‌تواند مخزنی برای ژن‌های مقاومت آنتی بیوتیکی در استافیلوکوک اورئوس باشد.[۲]

منابعویرایش

  1. Riesen, A.; Perreten, V. (9 October 2009). "Staphylococcus rostri sp. nov., a haemolytic bacterium isolated from the noses of healthy pigs". International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology 60 (9): 2042–2047. doi:10.1099/ijs.0.012443-0.
  2. Stegmann, Ramona; Perreten, Vincent (2010). "Antibiotic resistance profile of Staphylococcus rostri, a new species isolated from healthy pigs". Veterinary Microbiology 145 (1-2): 165–171. doi:10.1016/j.vetmic.2010.03.015.