باز کردن منو اصلی

استانداردهای غواصی

استانداردهای غواصی مجموعه استانداردهائی است که جهت تضمین ایمنی و کیفیت و نیز مشخص نمودن حداقلهای مورد نیاز برای آموزش یک غواص توسط سازمان جهانی استانداردسازی تعریف و برای اعمال در برنامه‌های آموزشی سازمانهای آموزش دهنده غواصی در اختیار شورای جهانی آموزش غواصی تفریحی قرار گرفته‌است.

محتویات

رده هاویرایش

رده‌های استاندارد شده آموزش غواصی به شرح زیر است:

استاندارد اروپائی EN ۱۴۱۵۳/استاندارد جهانی ایزو ۲۴۸۰۱ویرایش

شامل بخش‌های زیر است:

EN ۱۴۱۵۳-۱/ISO ۲۴۸۰۱-۱ Recreational diving services - که شامل حداقل موارد ایمنی مورد نیاز برای آموزش غواصی غواصان تفریحی می‌باشد - قسمت ۱ : سطح ۱ "Supervised Diver" (غواص سرپرستی شده)

EN ۱۴۱۵۳-۲/ ISO ۲۴۸۰۱-۲ Recreational diving services - که شامل حداقل موارد ایمنی مورد نیاز برای آموزش غواصی غواصان تفریحی می‌باشد - قسمت ۲ : سطح ۲ "Autonomous Diver" (غواص مستقل)

EN ۱۴۱۵۳-۳/ ISO ۲۴۸۰۱-۳ Recreational diving services - که شامل حداقل موارد ایمنی مورد نیاز برای آموزش غواصی غواصان تفریحی می‌باشد - قسمت ۳ : سطح ۳ "Dive Leader" (رهبران غواصی)

استاندارد اروپائی EN ۱۴۴۱۳/استاندارد جهانی ایزو ۲۴۸۰۲ویرایش

شامل بخش‌های زیر است:

EN ۱۴۴۱۳-۱/ ISO ۲۴۸۰۲-۱ Recreational Diving Services - که شامل حداقل موارد ایمنی مورد نیاز برای آموزش مربیان غواصی تفریحی می‌باشد - قسمت ۱ : سطح ۱

EN ۱۴۴۱۳-۲/ ISO ۲۴۸۰۲-۲ Recreational Diving Services - که شامل حداقل موارد ایمنی مورد نیاز برای آموزش مربیان غواصی تفریحی می‌باشد - قسمت ۲ : سطح ۲

ISO ۱۱۱۰۷ Recreational diving services ایمنی مورد نیاز برای آموزش غواصی بانایتروکس


ISO ۱۱۱۲۱ Recreational diving services ایمنی مورد نیاز برای برنامه‌های معرفی غواصی تفریحی.

منبعویرایش

ویکی پدیای انگلیسی.

پیوند به بیرونویرایش

سازمان جهانی استاندارد سازی : http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_tc_browse.htm?commid=375396

فدراسیون زیر آبی اروپا: http://www.euf-certification.org/?id=6627

شورای جهانی آموزش غواصی تفریحی: www.wrstc.com

انجمن مربیان حرفه‌ای غواصی: http://www.padi.com/scuba/about-padi/why-padi/default.aspx