استاندارد بریتانیا

استاندارد بریتانیا (انگلیسی: British Standards) استانداردهای تولید شده در مؤسسه استاندارد بریتانیا که تحت منشور سلطنتی گنجانده شده است.

منابع

ویرایش