باز کردن منو اصلی

آبروتزوویرایش

آپولیا (Puglia)ویرایش

باسیلیکاتاویرایش

 
استان‌های باسیلیکاتا

کالابریاویرایش

کامپانیاویرایش

امیلیا-رومانیاویرایش

فریولی ونتزیا جولیاویرایش

 
استان‌های فریولی ونتزیا جولیا

لاتزیوویرایش

لیگوریاویرایش

لمباردی (Lombardia)ویرایش

مارکهویرایش

مولیزویرایش

 
استان‌های مولیز

پیمونت (Piemonte)ویرایش

ساردنی (Sardegna)ویرایش

سیسیل (Sicilia)ویرایش

ترنتینو آلتو آدیجهویرایش

 
استان‌های ترنتینو آلتو آدیجه

توسکانیویرایش

اومبریاویرایش

 
استان‌های اومبریا

ونتوویرایش

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش