استان‌های بوتان

کشور بوتان دارای ۲۰ استان می‌باشد.

استان‌هاویرایش

 1. بومتهنگ
 2. چوخا (چهوخا)
 3. داگانا
 4. گاسا
 5. ها
 6. لهونتس
 7. مانجار
 8. پارو
 9. پماگاتشل (پماگاتسل)
 10. پوناخا
 11. سمدراپ جانگخار
 12. سامتس (سامچی)
 13. سرپنگ (سربهنگ)
 14. تیمفو
 15. ترشیگنگ (تشیگنگ)
 16. تراشیانگتس
 17. ترانگسا (تانگسا)
 18. تسیرنگ (چیرنگ)
 19. ونگداو فدارنگ (ونگدی فدرانگ)
 20. ژمجانگ (شمشانگ)

منابعویرایش