استان‌های ترکیه

فهرست

کشور ترکیه 81 استان دارد. مراکز همه استان‌ها به جز سه استان با خود استان همنام هستند. سه استان نامبرده عبارت‌اند از: ختای (مرکز: انتاکیه)، قوجا ایلی (مرکز: ایزمیت)، سقاریه (مرکز: آداپازاری) و گاهی به استان مرسین استان ایچل هم می‌گویند. هرکدام از استان‌های ترکیه به چندین بخش (معادل شهرستان در ایران) تقسیم شده است.


اژه ویرایش

 

دریای سیاه ویرایش

 

آناتولی مرکزی ویرایش

 

آناتولی شرقی ویرایش

 

مرمره ویرایش

 

مدیترانه ویرایش

 

آناتولی جنوب شرق ویرایش

 

استان‌های ناموجود پیشین ویرایش

 
نقشه ۱۹۲۷ استان های ترکیه که قبل از اصلاح الفبا منتشر شده بود