استان‌های عربستان سعودی

فهرست ویکی‌مدیا

کشور عربستان سعودی متشکل از ۱۳ استان می‌باشد:

#
(map)
استان مرکز مساحت
km2
جمعیت
(۱۹۹۹)
تراکم
جمعیت
ناحیه
استان باحه الباحه ۹٬۹۲۱ ۳۷۷٬۷۳۹ SA-11 حجاز
استان حدود شمالی عرعر ۱۲۷٬۰۰۰ ۲۷۹٬۲۸۶ SA-08 شمال
استان جوف ۱۰۰٬۲۱۲ ۳۶۱٬۶۷۶ SA-12 شمال
استان مدینه مدینه ۱۷۳٬۰۰۰ ۱٬۵۱۲٬۰۷۶ SA-03 حجاز
استان قصیم بریده ۶۵،۰۰۰ ۱۰۰،۹۳٣ SA-05 نجد
استان ریاض ریاض ۴۱۲٬۰۰۰ [۱]۵٬۴۵۵٬۳۶۳ SA-01 نجد
استان شرقی دمام ۷۱۰٬۰۰۰ ۳٬۳۶۰٬۱۵۷ SA-04 شرق
استان عسیر ابها ۸۱٬۰۰۰ [۲]۱٬۶۸۸٬۳۶۸ ۲۳٫۶ SA-14 جنوب
استان حائل ۱۰۳٬۸۸۷ ۵۲۷٬۰۳۳ ۵٫۱ SA-06 نجد
استان جازان جیزان ۱۱٬۶۷۱ [۳]۱٬۳۶۵٬۱۱۰ ۱۱۷ SA-09 جنوب
استان مکه مکه ۱۶۴٬۰۰۰ ۵٬۷۹۷٬۹۷۱ SA-02 حجاز
استان نجران نجران ۱۱۹٬۰۰۰ ۴۱۹٬۴۵۷ SA-10 جنوب
استان تبوک تبوک ۱۰۸٬۰۰۰ ۵۶۰٬۲۰۰ ۵٫۲ SA-07 حجاز

منابع ویرایش

  1. ۵٬۴۵۵٬۳۶۳ (۲۰۰۴)
  2. ۱٬۹۱۳٬۳۹۲ (۲۰۱۰)
  3. ۲۰۱۰