استان‌های کاستاریکا

فهرست استان‌های کاستاریکا

پرچم نام استان مرکز مساحت جمعیت
(۲۰۱۱)
نقشه
استان سان خوزه سان خوزه ۴۹۶۶ ۱۴۰۴۲۴۲
استان پونتارناس پونتارناس ۱۱۲۶۶ ۴۱۰٬۹۲۹
استان لیمون پورتو لیمون ۹۱۸۹ ۳۸۶٬۸۶۲
استان اردیا اردیا ۲۶۵۷ ۴۳۳٬۶۷۷
استان گواناکاسته لیبریا ۱۰۱۴۱ ۳۲۶٬۹۵۳
استان کارتاگو کارتاگو ۳۱۲۴ ۴۹۰٬۹۰۳
استان آلاخوئلا الاخوئلا ۹۷۵۷٫۵۳ ۸۴۸٬۱۴۶

منابع ویرایش