استان‌های ایتالیا

(تغییرمسیر از استان های ایتالیا)
Italian provinces no regions.svg


در زیر استان‌های ایتالیا بر پایه منطقه و به ترتیب حروف الفبا فهرست شده‌است.

آبروتزو

 
استان‌های آبروتزو

آپولیا (Puglia)

 
استان‌های آپولیا

باسیلیکاتا

 
استان‌های باسیلیکاتا

کالابریا

 
استان‌های کالابریا

کامپانیا

 
استان‌های کامپانیا

امیلیا-رومانیا

 
استان‌های امیلیا-رومانیا

فریولی ونتزیا جولیا

 
استان‌های فریولی ونتزیا جولیا

لاتزیو

 
استان‌های لاتزیو

لیگوریا

 
استان‌های لیگوریا

لمباردی (Lombardia)

 
استان‌های لمباردی

مارکه

 
استان‌های مارکه

مولیز

 
استان‌های مولیز

پیمونت (Piemonte)

 
استان‌های پیمونت

ساردنی (Sardegna)

 
استان‌های ساردنی

سیسیل (Sicilia)

 
استان‌های سیسیل

ترنتینو آلتو آدیجه

 
استان‌های ترنتینو آلتو آدیجه

توسکانی

 
استان‌های توسکانی

اومبریا

 
استان‌های اومبریا

ونتو

 
استان‌های ونتو

جستارهای وابسته

منابع