استخبارات نام سازمان حفاظت اطلاعات نیروهای نظامی و انتظامی است که مشهورترین بازوی سیستم امنیتی دولت عراق بود و از استفاده از هرگونه ترور و شکنجه علیه مخالفین خودداری نمی‌کرد. برزان تکریتی، برادر ناتنی صدام حسین رئیس استخبارات در زمان حکومت حزب بعث عراق بود.

سرویس اطلاعاتی عراق
دستگاه اطلاعاتی عراق
نشان سازمان
سازمان دید کلی
بنیان‌گذاری۱۹۷۳
سازمان پیشین
  • دستگاه ویژه
برچینش۲۰۰۳
حوزهٔ قدرتحکومت عراق
ستادبغداد، عراق
سازمان اجرایی
  • مجید حسن المجید (۱۹۹۵–۲۰۰۳)، رئیس
سازمان بالادستخودمختار

منابع ویرایش